:: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-6277-7123      :: กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558