ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่
133 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 075-489616 ต่อ 220, 086-2777123
โทรสาร 075-489612

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งสง
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-329587
โทรสาร 075-329587

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ขนอม
99 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 075-754024-36
โทรสาร 075-754028