................................................................................................................................................

:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา รอบที่สอง ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งบัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2558 คลิกสมัคร โดยการสมัครรอบนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครออนไลน์ หลังจากสมัคร 3-5 วัน ทำการ คลิกตรวจสอบผลการสมัคร

................................................................................................................................................

:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบแรก คลิกดูรายละเอียด

................................................................................................................................................

:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งบัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557 คลิกดูรายละเอียด

**หมายเหตุ : การรับสมัครรอบต่อไปสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission หรือโทร. 086-2777123 **

................................................................................................................................................

:: เว็บไซต์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

................................................................................................................................................

 

 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 075-489616 ต่อ 220, 086-2777123
มีปัญหาเรื่องระบบรับสมัคร โทร. 089-8663552

Copyright © Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, Thungyai Area All Rights Reserved : Design by TemplateMonster.com