Get Adobe Flash player

ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดคลินิกเทคโนโลยีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี เข้าจัดนิทรรศการ โดยในนิทรรศมีการแสดงผลิตภัณฑ์ลูกประดอง เงาะกระป๋อง ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และมีการแจกคุกกี้กล้วยหอมสำหรับผู้สนใจลงทะเบียน ทั้งนี้มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

Date: 
Monday, 28 August, 2017 - 16:15