Get Adobe Flash player

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำข้อโครงการ การวิจัยพัฒนาหมอนยางพารา

วันที่ 6 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อาจชมพู ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธุ์ และ ดร.กฤตยา หนูสาย จาก สาขาเทคโนโลยีการยาง และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำข้อโครงการ การวิจัยพัฒนาหมอนยางพารา เพื่อสุขภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา บ้านทุ่งหนองควาย ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

Date: 
Friday, 22 September, 2017 - 11:00