RMUTSV

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

รับสมัครงาน - Tue, 02/18/2020 - 15:14

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครแม่ครัว.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, February 18, 2020 - 14:45 to Saturday, February 29, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

รับสมัครงาน - Mon, 02/17/2020 - 09:57

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (อาจารย์)

รับสมัครงาน - Mon, 02/17/2020 - 09:55

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (อาจารย์)

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน และเลื่อนวันสอบภาคการประเมิน ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 10...

รับสมัครงาน - Fri, 02/07/2020 - 16:03

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครงาน - Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครงาน - Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครงาน - Fri, 02/07/2020 - 14:03

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ (อาจารย์)

รับสมัครงาน - Thu, 02/06/2020 - 14:04

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ (อาจารย์)

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

รับสมัครงาน - Thu, 02/06/2020 - 09:01

วันเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-200130032116.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 6, 2020 - 09:00 to Monday, March 9, 2020 - 09:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค

รับสมัครงาน - Wed, 02/05/2020 - 13:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด คณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อมีสิทธิสอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 5, 2020 - 13:45 to Saturday, February 15, 2020 - 13:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Mon, 02/03/2020 - 16:27

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครช่างไฟฟ้า.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 3, 2020 - 16:30 to Monday, February 17, 2020 - 16:30