Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวกิจกรรม

Error message

Notice: Array to string conversion in template_preprocess_views_view_grid() (line 785 of /home/nakhon/public_html/main/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
โครงการ "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม น้องใหม่ต้านยาเสพติด" สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11-14 สิงหาคม 2558
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย ให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนคู่ขนาน) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "๖๐ พรรษา สธ ในดวงใจ"
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานวิถีพุทธในงานประเพณี "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2558"
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประเพณี "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2558"

Pages