Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ออกบูธประชาสัมพันธ์ และสาธิตการทำลิปบาล์ม โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสาธิตการทำลิปบาล์มซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติตลอดจนมีการสอนทำลิปบาล์มให้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ตลอดจนมีหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานก็จะเป็นก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม ตามเอกสารแนบ

กิจกรรม Talent Mobility สัญจร 3 มหาวิทยาลัย

กิจกรรม Talent Mobility สัญจร 3 มหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

7-8 มิถุนายน 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม AB201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

Pages