Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

ขอเชิญกลุ่มโอทอปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญกลุ่มโอทอปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ท่งใหญ่  จัดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตซอล และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและ ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา

 

Pages