ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา (บธว)

การศึกษา - Fri, 12/21/2018 - 03:27
<p>วันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา (บธว) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียนชั้น ปวช. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

การศึกษา - Mon, 12/17/2018 - 02:24
<p>เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสิรวัณวรี2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

การศึกษา - Mon, 12/17/2018 - 02:08
<p>เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิรวัณวรี2 สงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ

การศึกษา - Mon, 12/17/2018 - 01:50
<p>วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทีมแนะแนวมทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Open house มทร.ศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล กว่า 250 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากบุคลากร ประชาสัมพันธ์ในแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์

การศึกษา - Mon, 12/17/2018 - 01:20
<p>วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

การศึกษา - Tue, 12/04/2018 - 10:31
<p>วันที่ 3 ธันวาคม 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 400 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเขาชัยสน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ

การศึกษา - Tue, 12/04/2018 - 10:16
<p>วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณะต่างๆ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเขาชัยสน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จำนวน 250 คน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา - Sun, 12/02/2018 - 12:00
<p>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 งานงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักศึกษา ชั้น ปวช.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างเชื่อมโลหะ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างยนต์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 400 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการหาดใหญ่

การศึกษา - Fri, 11/23/2018 - 05:01
<p>เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ทีมแนะแนว มหาวอทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ จำนวน90คน และต่อด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการหาดใหญ่ จำนวน300คน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

การศึกษา - Fri, 11/23/2018 - 04:20
<p>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ห้อง รวมกว่า 90 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์

การศึกษา - Fri, 11/16/2018 - 02:32
<p>เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ทีมแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

การศึกษา - Fri, 11/16/2018 - 02:04
<p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีมแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย และคณะต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ห้อง รวมกว่า 450 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

การศึกษา - Tue, 11/13/2018 - 05:11
<p>วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกว่า 90 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากน้องๆ และคุณครูอย่างอบอุ่นเป็นอย่างมาก </p>

การศึกษา-ตรัง: รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

การศึกษา - Wed, 10/31/2018 - 16:03

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

(International Solf Skills & Leadership Camp 219) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561

**สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 2550 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 31, 2018 - 14:45 to Monday, December 31, 2018 - 14:45

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Thu, 09/06/2018 - 09:27
<p>กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560</p> <hr /> <p>รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: งานแนะแนวการศึกษา กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา2561

การศึกษา - Fri, 08/03/2018 - 05:57
<p>ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา2561 เพื่อเผยแพร่ กิจกรรม ผลงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสาธารณชนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะครูแนะแนวในการส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา</p> <p>ประกอบไปด้วยโรงเรียนเครือข่ายให้ความสนใจและเข้าร่วม ดังนี้ 1. โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ 2. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 3. โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 4. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 6. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีส่งแสงพณิชยการ 9. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 10. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 11. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 12. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 13. โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 14. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 15. โรงเรียนวชิรานุกูล 16. โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 17. โรงเรียนระโนดวิทยา 18. โรงเรียนธรรมโฆสิต 19. โรงเรียนแจ้งวิทยา 20. โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 21. โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 22. โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 23. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 25. โรงเรียนเขาชัยสน 26. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 27. โรงเรียนพัทลุง 28. โรงเรียนควนขนุน 29. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 30. โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 31. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 32. โรงเรียนสตรียะลา 33. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 34. โรงเรียนนราธิวาส 35. โรงเรียนนราสิกขาลัย 36. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 37. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 38. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 39. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 40. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 41. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 42. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 43. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 44. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 45. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 46. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก 47. โรงเรียนสตรีพัทลุง 48. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 49. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 50. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 51. วิทยาลัยเทคนิยะลา</p> <p> </p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2561”

การศึกษา - Wed, 07/11/2018 - 04:46
<p>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา(สมโภชเทียนพรรษา) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2561 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ท.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Monday, December 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15