ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558 ระบบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558 ระบบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558

รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, 17 December, 2014 - 17:45 to Saturday, 31 January, 2015 - 17:45

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Friday, 12 December, 2014 - 17:00 to Sunday, 21 December, 2014 - 17:00