Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตา 2559 การผังเมือง (ภาคสมทบ)

การศึกษา - Mon, 03/21/2016 - 10:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตา 2559
หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (ภาคสมทบ ต่อเนื่อง 3 ปี)
ให้ผู้สอบผ่าน มารายงานตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2559
รายละเอียดตามประกาศ
 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize Urban-Quota59-SS.pdf66.8 KB ข่าวนักศึกษา

การศึกษา-ขนอม: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 03/18/2016 - 11:53

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Mon, 03/07/2016 - 14:32

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 58 (ผังเมือง สมทบ).pdf180.62 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Mon, 03/07/2016 - 13:16

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 58 (ผังเมือง สมทบ).pdf179.94 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

การศึกษา - Fri, 03/04/2016 - 15:09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 02/29/2016 - 22:58

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

Pages