Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc17.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc15.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc14.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  Doc12.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โดยวิะีเฉาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ.pdfข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ.pdfข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบ เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบัสแอร์ ทะเบียน 40-0530 สงขลา ราคา 14,482.45 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบัสแอร์ ทะเบียน 40-0530 สงขลา  ราคา 14,482.45 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดการขยะ ราคา 17,500 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดการขยะ ราคา 17,500 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค. 61 ราคา 35,110 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค. 61  ราคา 35,110 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันทดแทนประจำเดือน ก.ค. 61 ราคา 13,200 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันทดแทนประจำเดือน ก.ค. 61 ราคา 13,200 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ราคา 4,680บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ  ราคา 4,680บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบัสแอร์ ทะเบียน 40-0293 ราคา 102,366.90 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบัสแอร์ ทะเบียน 40-0293  ราคา 102,366.90 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ราคา 5,150 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ  ราคา 5,150  บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ราคา 2,038 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ราคา 2,038 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ราคา 300 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล  ราคา 300  บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

Pages