ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 11/18/2020 - 14:47

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครงาน - Mon, 11/09/2020 - 14:45

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 5/2563

รับสมัครงาน - Wed, 11/04/2020 - 17:08

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 5/2563

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รับสมัครงาน - Thu, 10/29/2020 - 14:50

 

1. ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต

2. ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผล-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต.pdf ประกาศผล-ตำแหน่ง-พนักงานประมงพื้นฐาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 29, 2020 - 14:45

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย

รับสมัครงาน - Wed, 10/28/2020 - 14:16

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ468.61 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

รับสมัครงาน - Tue, 10/27/2020 - 16:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

แนบไฟล์เอกสาร:  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, October 27, 2020 - 16:00 to Friday, October 30, 2020 - 16:00