ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Fri, 07/30/2021 - 16:29

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก

 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 07/28/2021 - 14:20

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนขับรถยนต์ 1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 27, 2021 - 14:15 to Sunday, August 15, 2021 - 14:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 07/27/2021 - 14:35

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ครั้งที่ 6 2564.pdf139.06 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 07/23/2021 - 09:07

ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาข้อเขียน จนท วิทย์.pdf128.25 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Mon, 07/19/2021 - 15:33

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔ 

read more

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Sat, 07/17/2021 - 09:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบจนท วิทย์ ครั้งที่ 5 2564.pdf111.48 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 07/16/2021 - 14:42

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Fri, 07/09/2021 - 15:33

 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

รับสมัครงาน - Tue, 07/06/2021 - 09:53

                       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

                       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลาเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

รับสมัครงาน - Mon, 07/05/2021 - 15:34

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลาเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทย

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคการสอบภาษาอังกฤษและ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Fri, 07/02/2021 - 16:11

 ประการายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคการสอบภาษาอังกฤษ

 และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2564

รับสมัครงาน - Wed, 06/30/2021 - 11:13

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2564

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Sat, 06/26/2021 - 21:05

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล