ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Tue, 01/14/2020 - 16:29

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครงาน - Wed, 01/08/2020 - 13:59

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ภาคการสอบข้อเขียน

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อมีสิทธิ์สอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 8, 2020 - 14:00 to Thursday, January 16, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Fri, 12/27/2019 - 15:20

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒   คลิกที่นี่ 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Thu, 12/26/2019 - 09:25

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Fri, 12/20/2019 - 08:41

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Thu, 12/19/2019 - 15:47

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Wed, 12/18/2019 - 15:37

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครงาน - Wed, 12/18/2019 - 10:15

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน.pdf133.48 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Tue, 12/17/2019 - 16:01

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Mon, 12/16/2019 - 15:48

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  คลิกที่นี่     

 ภาคการสอบภาษาอังกฤษและภาคการสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 12/13/2019 - 14:13

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ วุฒิ ป.โท ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

มีปัญหาในการสมัครติดต่อ โทรศัพท์ 074-317126 โทรสาร 074-317127 Line ID: jobruts

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 13, 2019 - 14:00 to Tuesday, December 31, 2019 - 14:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Tue, 12/03/2019 - 15:31

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่