ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2563

รับสมัครงาน - Fri, 09/25/2020 - 17:23

                 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2563

                 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 63 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 09/24/2020 - 16:34

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  6.ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 24, 2020 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 09/22/2020 - 11:16

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 22, 2020 - 11:15 to Wednesday, September 30, 2020 - 11:15

รับสมัครงาน-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 09/22/2020 - 11:08

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา.pdf1.29 MB

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2563

รับสมัครงาน - Mon, 09/21/2020 - 16:16

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2563

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร (ตำแหน่งวิขาการ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

รับสมัครงาน - Mon, 09/21/2020 - 14:30

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร (ตำแหน่งวิขาการ)  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Fri, 09/18/2020 - 23:28

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 6 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 6 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 09/16/2020 - 16:14

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศ63อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 16, 2020 - 16:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 2/2563

รับสมัครงาน - Fri, 09/11/2020 - 11:41

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 2/2563

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครงาน - Fri, 09/11/2020 - 11:39

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 63 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 09/10/2020 - 16:02

ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน  63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 10, 2020 - 16:00