ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Wed, 03/03/2021 - 16:26

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Wed, 03/03/2021 - 16:22

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คร้ังที่ 1/2564

รับสมัครงาน - Fri, 02/19/2021 - 14:58

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คร้ังที่ 1/2564

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

รับสมัครงาน - Fri, 02/19/2021 - 13:49

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รับสมัครงาน - Thu, 02/18/2021 - 14:56

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิท

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รับสมัครงาน - Mon, 02/15/2021 - 17:06

 ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ คลิกที่นี่