ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

รับสมัครงาน - Mon, 07/16/2018 - 14:06
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งานแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2018_07_16_14_04_54.pdf256.52 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครงาน - Fri, 07/13/2018 - 10:20
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เ้จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize พนักงานราชการ30.pdf369.04 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รับสมัครงาน - Mon, 07/09/2018 - 13:37

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครงาน - Mon, 07/09/2018 - 13:22

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 10 – 17  กรกฏาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 9, 2018 - 13:15 to Friday, July 27, 2018 - 13:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Mon, 07/09/2018 - 10:24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  จนท.ทั่วไป-สังกัดวิทยาลัยฯ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 9, 2018 - 10:15 to Wednesday, July 18, 2018 - 10:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Tue, 07/03/2018 - 15:17

            วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน - Thu, 06/28/2018 - 14:38

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  จนท.วิศวะ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 28, 2018 - 14:30 to Friday, July 6, 2018 - 14:30

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 06/28/2018 - 14:01

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครงาน - Thu, 06/28/2018 - 13:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ36.56 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

รับสมัครงาน - Tue, 06/26/2018 - 14:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ประชาสัมพันและพัสดุ1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, June 26, 2018 - 14:15 to Saturday, June 30, 2018 - 14:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รับสมัครงาน - Mon, 06/18/2018 - 11:38

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล