Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวอบรม/สัมมนา-ทุ่งใหญ่

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557

Wed, 09/11/2013 - 14:57

     รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557 นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ห้อง AB304 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนานักศึกษา