ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ พระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้