ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา 
ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารจากทุกคณะ ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่