ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กีฬาสานสัมพันธ์ราชมงคลศรีวิชัย Sport Night มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Sport Night  เพื่อให้น้องๆ ชั้นปีที่ 1 ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด Freshy Boy & Girl ณ ใต้ตึกวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ