ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครสรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.อวยพร วงศ์กูล ผุ้อำนวยการสำนักงวานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาสลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช