ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ค่ายผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติสัตวศาสตร์ทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 37

ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ นำโดย ผศ.สมบัติ ศรีจันทร์ เจ้าของโครงการ โดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนน้องๆ สาขาสัตวศาสตร์ กว่า 40 คน ออกค่ายผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติสัตวศาสตร์ทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 37 โดยกิจกรรมในวันนั้น น้องๆ นักศึกษาได้ออกบริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว และวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ไก่ โรคนิวคาสเซิลในไก่ โรคหลอดลมอักเสบในไก่ ตลอดจนการถ่ายพยาธิในโคและฉีดยาบำรุงให้กับโค โดยได้รับความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการให้ความอนุเคราะห์ วัคซีนต่างๆ ณ หมู่ที่ 11 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช