Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬารองชิงชนะเลิศ พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา