Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย              ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รศ.พิน  นวลศรีทอง  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ฯ