Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในปีใหม่ไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมวันนี้่ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ร่วมแต่งการด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการรณรงค์ให้หันมาสนันสนุนวัฒนธรรมไทย