ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสาธิตการทำลิปบาล์มซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติตลอดจนมีการสอนทำลิปบาล์มให้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ตลอดจนมีหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานก็จะเป็นการออกบูธบริการประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช