ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ กีฬาประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้กับสนับสนุนด้านสถานที่กับ อบต. เสมอมา โดยการนำชาวบ้าน และชุมชนเข้ามาร่วมแข่งขันในกีฬาดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน 10 หมู่บ้าน และทาง มทร.ศรีวิัชัยได้เข่าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแกหน่วยงานภายนอกและชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้