ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิรยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ เก็บขยะในพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมทั่งบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่