มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา