เมนูหลัก
หน้าหลัก
  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  ปฏิทินการรับสมัคร
  สมัครเรียนออนไลน์
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
  เว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ


 ลิงค์รับสมัครต่างพื้นที่
วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่)
  วิทยาเขตนครศรีฯ (ขนอม)
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาลัยรัตภูมิ
  มทร.ศรีวิชัย (สงขลา)


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดคลิก [Mon,22/05/2017]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดคลิก [Thu,18/05/2017]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดคลิก [Tue,16/05/2017]
ประกาศ ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) [Tue,16/05/2017]


วิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


   
     
     

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 0 7548 9613, 16 โทรสาร : 0 7548 9612