Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

You are here

Home

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุจัดบอร์ด ราคา 600 บาท

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุจัดบอร์ด ราคา 600 บาท 

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮลปรับพื้นที่ จำนวน 54,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างรถแบคโฮลปรับพื้นที่  จำนวน 54,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดโฟม จำนวนเงิน 400 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดโฟม จำนวนเงิน 400 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ราคา 2,100 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ราคา 2,100 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ราคา 13,200 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์  ราคา 13,200 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างโค่นต้นไม้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างโค่นต้นไม้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 11,667.20 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 11,667.20 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ยอดเงิน 17,330 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ยอดเงิน 17,330 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจักจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจักจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2561  ตามเอกสารแนบ

Pages