Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

                  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช