ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) คณะสัตวแพทยศาสตร์

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์