Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ด้วย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: