Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: