Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสรแนบ

เอกสารแนบ: