Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: