Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์