Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 10/19/2018 - 10:38
    ด้วย ปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น. 

 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 10/18/2018 - 14:06
      งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะของนักศึกษาผ่านห

read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 09/13/2018 - 13:41
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ36.19 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 09/11/2018 - 16:45
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ35.43 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 09/07/2018 - 16:54

        งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ ดังนี้

read more

Pages