Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา 17 ต.ค 60

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 10/17/2017 - 14:32

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจาก หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก (อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังเอกสารแนบ  ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว 
 

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 10/17/2017 - 11:48

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: โครงการปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในเดือนตุลาคม

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 10/17/2017 - 11:34

นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นำต้นดาวเรืองมาจัดสวนบริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน้าป้ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 10/12/2017 - 17:24

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

เอกสารประกอบ:  20171012180728930.pdf

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม คณะวิศวฯ

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 10/11/2017 - 10:34
Body: 

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ  คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมและวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงให้ชมนั้นได้แก่ ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานโดย อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ, ผลงาน “การพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน้ำมัน” โดย รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา,
ผลงาน “ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอาทิตย์ร่วมไอระเหยเอทานอล” โดย ผศ.ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต, ผลงาน “กล่องบรรจุอาหารจากแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก” โดย ผศ.ดร. ชาตรี หอมเขียว, ผลงาน “เครื่องใช้สำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด” โดย ผศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน, ผลงาน “ฝาผนังรักษ์โลกจากวัสดุผสมขี้เลื่อย/ยางพารา/ไม้ไผ่สาน”  โดย รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล และ ดร. วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ เป็นต้น ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 10/11/2017 - 10:22
Body: 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ต้อนรับคณะกรรมจาก สภาวิศวกร เพื่อการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหลักสูตรดังกล่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี2561

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 10/10/2017 - 11:29
 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยฯ และ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครพร้อมใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ และส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sbtong_06@hotmail.com  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: งานจัดแสดงผลงานโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 10/06/2017 - 10:48

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดแสดงผลงานในหัวข้อ " ลองแล 2 (The Terminal Art Project) " และมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2560 เวลา:10.00 - 17.00 น. ณ หอศิลป์สยาม หาดใหญ่

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 10/04/2017 - 19:33

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา ประจำปี 2561

เอกสารประกอบ:  20171004201808689.pdf

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาลัยคู่สัญญา ประจำภาคการศึกษา 1/2560

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 10/02/2017 - 09:54
 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำภาคการศึกษา 2/2560  ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวจะเดินทางกลับไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 30 กันยายน 2560 

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 10/02/2017 - 09:42

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวคำอวยพร ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหารไลท์เฮ้าส์ อ.เมือง สงขลา

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 09/29/2017 - 16:06

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้าง
จำนวน 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170929161845.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 29, 2017 - 16:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 09/28/2017 - 15:35

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง กล่าวคำอวยพร ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหารไลท์เฮ้าส์ อ.เมือง สงขลา

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: กิจกรรมเสวนาการอนุรักษ์ ฉบับชาวบ้าน กับชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 09/26/2017 - 14:24

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 อาจารย์ธาม วชิรกาจนธ์ อาจารย์ทัชญา สังขะกูล ได้จัดกิจกรรมเสวนาการอนุรักษ์ ฉบับชาวบ้าน กับชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม นักวิชาการ ชาวบ้านในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการอนุรักษ์ ชุมชนย่านเมืองเก่า

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

Pages