ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/13/2019 - 16:10

              งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสิน

read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะครุศาสตร์ฯ: อว 0655/505 ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 05/30/2019 - 16:13

ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 85030052019111244_850.pdf7.12 MB

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 05/22/2019 - 10:39

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ 

read more