ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตอนรับMr.Samsu Rizal กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณ คณะเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 01/16/2020 - 17:40
 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพ็ชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์ ต้อนรับ Mr Samsu Rizal กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ท่านกงสุลได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ    read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 12/20/2019 - 13:45

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค

read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม พบตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 12/12/2019 - 14:15
 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองอธิการ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ และ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเข้าพบท่านซัมซู ริซัล กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม  และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด เพื่อหารือและร่วมหาแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย       read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 12/11/2019 - 15:22
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมาุครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังแนบ หากประสงค์ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่าน อีเมล internationalaffairs.rmutsv@gmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317142      read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับอดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย และ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 12/09/2019 - 16:40
  เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับท่าน Dr.h.c Rolf Schulze อดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเรื่องโอกาสและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งจากทางเยอรมนีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 12/09/2019 - 11:52

       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: สทส. จัดกิจกรรมปีใหม่ "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 12/06/2019 - 10:53

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแมวน้ำ การจัดแสดงสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงสัตว์แปลก และอื่นๆ อีกมากมาย ปีใหม่ปีนี้จะแตกต่างกับปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดพื้นที่ให้สินค้า OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจทั้งในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด การกระตุ้นการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่สินค้า OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างสีสัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Friday, December 6, 2019 - 10:45

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Imternational Soft Skills & Leadership Camp 2020)

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 12/06/2019 - 10:18
 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด เงื่อนไขและส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะข

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 12/03/2019 - 13:05

       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562