ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับอดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย และ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 12/09/2019 - 16:40
  เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับท่าน Dr.h.c Rolf Schulze อดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเรื่องโอกาสและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งจากทางเยอรมนีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 12/09/2019 - 11:52

       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: สทส. จัดกิจกรรมปีใหม่ "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 12/06/2019 - 10:53

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแมวน้ำ การจัดแสดงสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงสัตว์แปลก และอื่นๆ อีกมากมาย ปีใหม่ปีนี้จะแตกต่างกับปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดพื้นที่ให้สินค้า OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจทั้งในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด การกระตุ้นการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่สินค้า OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างสีสัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Friday, December 6, 2019 - 10:45

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Imternational Soft Skills & Leadership Camp 2020)

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 12/06/2019 - 10:18
 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด เงื่อนไขและส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะข

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 12/03/2019 - 13:05

       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: Call for Papers: The 7th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 12/02/2019 - 14:26
 The Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020 Calls for Papers. (Hosted by Mahidol University)   Theme: Unity Through Diversity Date: Thursday 18-19 June 2020 Venue: Faculty of Liberal Arts, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand More details: www.thonburi-u.ac.th/silk/  Call: 0-74317-142

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: โครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 11/27/2019 - 10:13
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } โครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

วันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS และการนำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Submitted by hatairat.n on 11/27/2019 - 10:13.

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ร่วมกับ บริษัท Organic Scientific

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 11/21/2019 - 11:10
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.สุวัจน์ ธัญรส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMoU กับบริษัท Organic Scientific เพื่อร่วมกันนำกันชงและกัญชา มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากบริษัท Organic Scientific เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้   read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ต้อนรับ​คณะตัวแทน​ผู้บริหาร​จาก Universitas Brawijaya ประเทศ​อินโดนีเซีย

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 11/21/2019 - 10:39
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากUniversitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อประชุมหารือและเแลกเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอนร่วมกัน                 

read more

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: เที่ยวงานปีใหม่ 63 "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 11/20/2019 - 10:37

❤️❤️เที่ยวงานปีใหม่ 63 "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง" 

      ขอเชิญชวนเที่ยวงานปีใหม่ 2563 ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง พบกับกิจกรรมมากมาย ชมการแสดงแมวน้ำ โชว์เต่าทะเลและให้อาหารเต่า โชว์สัตว์แปลก ขี่ม้า ให้อาหาร ชมพะยูนสต๊าฟ        ปีนี้เราขนกองทัพสินค้า OTOP ร้านดังในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดมาจัดจำหน่าย เช่น ร้านหมูย่าง รองเท้ายางพารา สตรอเบอรี่รสเด็ดจากเชียงใหม่ เครื่องประดับ ผ้าทอ ผ้าบาติก และอื่นๆ อีกมากมาย  เชิญทุกท่านชิม ช้อป ใช้ จบที่นี่ งาน START วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 - วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ประตูเปิด 09.00 น. - 17.00 น. แล้วพบกันนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Wednesday, November 20, 2019 - 10:30

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/18/2019 - 11:50

ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร

ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา