ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ การประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ การประมูลราคาจัดหาผู้บริหารจัดการพื้นที่   ส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงสินค้า ในงาน  “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562” ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: