ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมการจำหน่ายโคสาว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมการจำหน่ายโคสาว ซึ่งจัดโดย แผนกโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ในกิจกรรมการจำหน่าย หรือการประมูลโคสาว มีโคเนื้อสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประมูล รวมทั้งสิ้น 14 ตัว และได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการประมูลโคเต็มไปด้วยความสนุกและรอยยิ้ม รวมถึงเสียงหัวเราะ ที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เพราะทางคณะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้รับโคเนื้อที่ดีไปต่อยอดในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายต่อไป