ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรศ.จารุยา ขอพลอยกลางประธานในพิธีตลอดจนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครสรีะรรมราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครสรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.อวยพร วงศ์กูล ผุ้อำนวยการสำนักงวานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาสลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

กีฬาสานสัมพันธ์ร่วมใจราชมงคลศรีวิชัย (SAVA) บายศรีสู่ขวัญ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ราชมงคลศรีวิชัยร่วมใจ SAVA โดยกิจกรรมภาคกลางคืนคือการให้อาจารย์ได้ผู้กข้อมือนักศึกษาใหม่และให้รุ่นพี่ได้ร่วมผูกข้อมือให้แก่น้องๆ น้องตลvดจนการบายสีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ อย่างเป็นทางการ กับการเข้ามาศึกษาต่อในรั้งมหาวิทยาลัยฯ 

กีฬากระชับความสัมพันธ์ราชมงคลศรีวิชัย Sport Day มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ทุ่งใหญ่ ของน้องๆนักศึกษา คณะเกษตรศาส

กีฬาสานสัมพันธ์ราชมงคลศรีวิชัย Sport Night มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Sport Night  เพื่อให้น้องๆ ชั้นปีที่ 1 ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด Freshy Boy & Girl ณ ใต้ตึกวิทยบริการ มทร.ศรีวิ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกรฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๕ น.

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกรฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น.

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 10 กรกกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประ