ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 2 เมษายน 2564

         พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ประธานในพิธี อ.สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ต่อด้วยกิจกรรมการพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยการร่วมมือช่วยกันเก็บขยะตลอดแนวด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงามให้แก่พื้นที่ทุ่งใหญ่