ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลผลิตกระท้อน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลผลิตกระท้อน  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: