ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 6,010,000.00 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 6,010,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: