Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ชมรมโลกสีเขียว คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา ปลูกป่าต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่มีจำนวนลดลง ซึ่งได้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าลงไปเรื่อยๆ  ในระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณเขาปู่-เขาย่า   หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง