Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ ปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้