Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่