ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ท่งใหญ่  จัดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตซอล และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและ ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา