Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมกับอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก