ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดีทุกคณะ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ตลอดจนการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ การเขียนเรซูเม่ให้โดนใจผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลิกภาพเบื่องต้น สำหรับการสมัครงานและรวมไปถึงการเสวนา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่มาให้ความรู้และเล่าประสบการในการทำงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ