คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมฝึกอบรมแปรรูปปลาดุกเพื่อการจำหน่าย

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (กิจกรรมการอบรมแปรรูปปลาดุกเพื่อการจำหน่าย) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โครงการดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน นำทีมโดยนายสิปปภาส สงทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน และคณะทำงาน จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช