มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจงกลนี ศรีจงกล หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดท้าวราษฎร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง